Dine rettigheder:


Du har - med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabillitet, retten til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning ("profilering").


I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af 'Bekendtgørelse om psykologers pligt at føre ordnede optegnelser' som bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse og tilføjelse.


Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.


Tilbage til Ydelser