Livskriser


Ingen mennesker kommer igennem livet uden at opleve begivenheder, som medfører sorg, krise eller følelsen af afmagt og meningsløshed. Sorg og livskriser kan udløses, når vi mister et barn, en ægtefælle eller et andet nærtstående menneske.


Vi kan alle blive ramt af sygdom, af en ulykke, skilsmisse, arbejdsløshed eller andet der mindsker vores tillid til omverden.


Sådanne sjælerystende oplevelser kan opleves meningsløse og som et angreb på hele vores eksistens. Da vi er forskellige og samtidig befinder os i forskellige livssituationer, påvirkes og reagerer vi forskelligt på sådanne begivenheder.


Sorg og kriser er en smertefuld side af livet, men ikke nødvendigvis noget, der kræver professionel behandling. I sorgen er der ikke nødvendigvis en krise, imens der altid er sorg i en krise. Styrken og nærværet af din omgangskreds har betydning for om du har behov for at se eksempelvis en psykolog.


Tilbage til Problemstillinger