Formål med registreringen:


Klinikken behandler dine personoplysninger til følgende formål:


  • Selve behandlingen
  • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
  • Kommunikation med andre sundhedspersoner.
  • Afregningsformål.


Formål der tjener overholdelse af klinikkens forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU´s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretslig lovgivning, f.eks.:


  • Oplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen.
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelse af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer.
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder.
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre.
  • Håndtering af inspektioner  og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder


Tilbage til Hjem