Frivillighed:


Når klinikken indsamler personoplysninger direkte fra dig, afgiver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til klinikken.


Konsekvenserne ved ikke at afgive personoplysningerne vil være, at klinikken ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at du ikke vil kunne modtage behandling.


Tilbage til